За нас

Кои сме ние


Сдружение ,,Природен парк Сакар“ е местна неправителствена организация, базирана в с. Левка, община Свиленград. Района е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Организацията е основана на 20.12.2013 г., и е регистрирана в Хасковския окръжен съд с рег. № 38 от 2013 г. Съгласно ЗЮЛНЦ, Сдружението е регистрирано в обществена полза.