Новини

Български проект финалист в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards)

***

Асоциация на парковете, Балкани , WWF България, МЗХГ и ИАГ са финалисти в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards), с които за пети път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“.

България е сред номинираните 27 финалисти от 79 допуснати за участие кандидатури. Инициативата за опазването на старите гори в България се състезава за наградата в категория „съгласуване на интереси и възприятия“. Тя е изключителен пример за обединяване на усилия от страна на държавния и неправителствения сектор в името на природата. Страната ни е впечатлила журито с усилията насочени към опазване на старите гори, включително обявяването на 109 хиляди хектара от горските територии като гори във фаза на старост. 
Това е и единственият изцяло български финалист. А през октомври ще бъдат обявени крайните финалисти в петте категории, но междувременно тече акция по гласуване за „Награда на публиката“. Ако желаете да  подкрепите българския финалист, можете да го направите на следния линк:
https://natura2000award-application.eu/finalist/4291