Материали от конференции

Международна конференция „Европейски Зелен пояс – Биоразнообразие, култура и история“


КНИГА С АБСТРАКТИ от Международна конференция „Европейски Зелен пояс – Биоразнообразие, култура и история“ 4 Mb (pdf) свали