Новини

Малка белошипа ветрушка бе спасена, след като преждевременно е напуснала гнездилката си

***


По време на теренните дейности по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“, екипа на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се натъкна на безпомощна млада белошипа ветрушка под една от гнездилките, поставени при изпълнението на дейностите по проекта. Младата птица, все още в пухово оперение, е подранила с първия полет и без нашата намеса, не би имала голям шанс да оцелее.

С наше съдействие неопитната птица е насочена за доотглеждане в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.
 
Припомняме, че белошипите ветрушки са едни от най-редките птици в България. Територията на Сакар планина, която е част от екологичната мрежа Натура 2000, е едно от малкото места в страната, където видът може да бъде наблюдаван.
 
В тази връзка Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ инициира проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“, за да се грижи за опазването на вида. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org