Новини

Награди НАТУРА 2000 - Европейската Комисия обяви конкурса за 2018 за Наградите на НАТУРА 2000

***

Конкурсът за НАТУРА 2000 се организира от Европейската Комисия и цели да отличи успешни проекти и инициативи които се осъществяват в зони от общо европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Целта на Наградите е, проекти които допринасят за развитието на НАТУРА 2000, опазването на видове  и местообитания, и в същото време имат пряка добавена стойност за  местната икономика и устойчивото развитие да получат по голяма популярност и признание. Крайния срок за подаване на кандидатурите през тази година е 29.09.2017 г., а победителите ще бъдат обявени на официална церемония през 2018 г. в Брюксел, Белгия.

Повече информация - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm