Новини

ФЕСТИВАЛ НАТУРА 2000

***

 Сдружение „Природен Парк Сакар“ и турската неправителствена организация „DAYKO“ на 17.03.2018 организираха Фестивал Натура 2000. Събитието беше проведено в турското Странджанско село Чукурпинар.
 По време на събитието имаше огромен интерес от страна на местното правителство, местни жители, гости на фестивала и младите природозащитници от турската организация „Back to Nature”. Екипа на проекта запозна гостите на фестивала с богатото биоразнообразие на Странджа планина в България и Турция, както и нуждата на неговото опазване. Също така гостите на фестивала имаха възможността да се запознаят с два от целивите вида за опазване: Белошипа Ветрушка и Черен Лешояд, чрез макети в реални размери и окраски. Раздадени бяха рекламни материали изготвени в рамките на проект „Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз.
 Щастливи сме, че срещнахме толкова много хора, готови да запазят природното богатство на двете страни.
За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org


Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.