Новини

Обучение на терен за събиране на данни на територията на НАТУРА 2000 в България

Atanaskovsko lake

 На 09-11.03.2018 се проведоха серия от обучения на терен за събиране на данни на територията на НАТУРА 2000 в България. В обученията взеха участие преподаватели от Истанбулския университет, студенти от Университета в Киркларели, природозащитници и младежки организации  от Турция.
 Сдружение „Природен Парк Сакар“ с партньор турската неправителствена организация “DAYKO” и експертите от „Зелени Балкани“ по време на обучението на терен  демонстрираха съвременните методи за изследване на природата и използването на специализирано оборудване. По време на тридневното посещение Турските участници посетиха едни от най-значимите Натура 2000 зони на територията на Област Бургас: SCI „Странджа“ BG0001007, SPA „Странджа“ BG0002040, SPA и SCI „Мандра- Пода“ BG0000271, SPA „ Поморийско езеро“ BG0000152, SCI „Поморие“ BG0000620, SPA и SCI „Атанасовско езеро“ BG0000270. Където имаха възможността да упражнят събирането на данни в горски и крайречни местообитания, сладководни и бракични езера, крайбрежно солено езеро и солена лагуна.  Също така участниците имаха възможността да посетят Информационен Посетителски Център на Дирекция „Природен Парк Странджа“ , Природозащитен Център „Пода“, Посетителски Център „Поморийско езеро“ и „Музей на солта“ Поморие. Натрупания опит и познания от страна на турските участници ще могат да се използват в процеса на присъединяване на Турция към ЕС и свързаните с това ангажименти за изграждане на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
 Инициативата бе част от проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз.


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: 
office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.