Новини

Проект на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ е сред одобрените за финансиране в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“

***

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение „Природен Парк Сакар“ е сред 4-те финалисти в тематична област „Околна среда“ на най-голямата социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. В рамките на третото издание на инициативата на Лидл България финансиране ще получат общо 22 проекта на граждански организации в 25 населени места.

Одобрените за финансирани проекти бяха представени и наградени на официална церемония на 29 ноември 2019 г. в гр. София със специалното участие на г-н Томислав Дончев, вицепремиер и председател на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. 15 от тези социално-значими проекти ще се реализират в областта на културата и образованието, а в полза на околната среда и активния начин на живот ще бъдат финансирани 7 проекта.

 „Ти и Lidl за по-добър живот“ е определяна като най-голямата грантова програма на частен корпоративен дарител у нас и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Проектът на ,,Ти и Lidl за по - добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ цели да подпомогне процеса за повишаване числеността на редките соколчета и разпространението им в нови територии в района на защитена зона ,,Сакар“ - BG0002021 част от екологичната мрежа Натура 2000. В проекта са предвидени директни природозащитни дейности, като поставяне на изкуствени гнездилки за редките соколчета и наблюдения на защитените птици в района на с. Левка. Планирани са и информационни дейности, насочени към местни хора, преподаватели, ученици, и родители.

От Сдружението припомнят, че преди няколко години, гнезденето на тази рядка птица бе възстановено в с. Левка. За нея се считаше, че от години не се размножава у нас, но видът се завърна в страната ни през 2014, чрез проект на Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС. ,,Природен парк Сакар“ партнираше активно в процеса и допринесе за изпълнението серия от успешни дейности.

За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org