Новини

Проект "Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа CB005.1.12.135" е включен в списъците за най-успешни проекти!

***

 На 20.11.2018 в с. Левка екип на ECORYS Югоизточна Европа проведе интервю с екипа на Сдружение "Природен Парк Сакар". ECORYS Югоизточна Европа работи по "Доклада за оценка на изпълнението на програмите Interreg - IPA CBC 2014-2020, управлявани от Република България" по договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Целта на това проучване е да се направи оценка на изпълнението на 3 (три) Interreg - IPA CBC програми за периода 2014-2020 г., управлявани от Република България. А проекта "Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа CB005.1.12.135" финансиран от Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 е  включен в списъците за най-успешни проекти. 
 Целта на интервюто е да даде оценка, която да бъде насочена към текущия прогрес на програмите и да даде препоръки за по-нататъшно подобряване на цялостното управление и изпълнение на всяка от програмите, което би могло да допринесе за успешното постигане на техните цели и резултати. Освен това ще осигури обратна връзка и важни аспекти, които да бъдат разгледани за следващия програмен период.

За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.