Новини

Работни срещи за НАТУРА 2000 се проведоха в Турция

***

 Две работни срещи за европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 бяха проведени на 7-ми и 8-ми март в Турция в градовете Киркларели и Демиркьой. Фокуса на работните срещи бе насочен към НАТУРА 2000 в горите. Събитията бяха организирани от турския партньор по проекта DAYKO с участието на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“. Домакин на събитието в Киркларели на 07.03. беше областната Дирекция по горите, като срещата бе официално открита от ръководството на Дирекция " Управление на горите". В събитието се включиха служители на горската дирекция, представители на неправителствени организации и местната общност.
Експертите от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ представиха пред участниците различни теми свързани с НАТУРА 2000 в горските територии. В горските територии са описани над 80 различни типа природни местообитания и те имат ключова роля в цялостното функциониране на европейската екологична мрежа. Също така с участниците се дискутираха  и идеите за запазване на мъртвата дървесина,  биотопните дървета и групите от стари дървета в горските територии. На следващия ден подобна среща се проведе и в градчето Демиркьой.

 Работните срещи са част от Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. Трансграничната инициатива се изпълнява в партньорство между двете неправителствени организации и има за цел да популяризира НАТУРА 2000. Целта е местните хора, заинтересовани страни, научни организации и институции да придобият знания, опит и капацитет, които да използват в процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз и изграждането на екологичната мрежа в страната. 

За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;

e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.