Новини

Откривателска акция до почти непознат долмен в Сакар, ще отбележи деня на Зеления пояс.

1

На 23 септември (събота), Зелени Балкани, Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ и Исторически музей Свиленград организират съвместна инициатива за популяризиране на долмена около село Левка.
Организаторите планират да почистят района и да подобрят достъпа до долмена и в същото време да го направят популярен и лесно достъпен за посетители и гости на района. Експертите от музея ще представят пред участниците начините за описване и проучване на подобни забележителности. Това събитие е част от отбелязването на Деня на Зеления пояс от Зелени Балкани. 
Долмените са срещат из Странджа, Сакар и Източни Родопи в България, както и в Турция , и Гърция. Това че долмените попадат в такива обширни територии е още едно доказателство за широката им употреба от древните жители по тези земи. В същото време тези територии са емблематични за Зеления Пояс обхващащи запазени природа, биоразнообразие, култура и история. Много от тези територии са и част екологичната мрежа Натура 2000.
В района около село Левка, общ. Свиленград, част от Сакар планина се намира един почти непознат долмен. Известен на някои от местните хора, но не и на туристите и посетителите на района, долмена е останал забравен в трудно достъпна местност. В голяма степен това е така поради факта че района попада в т.нар. Желязна завеса от недалечното минало. Това са граничини територии където достъпа е ограничен и така остават неразкрити множество природни, културни и исторически забележителности. Това е и причината тези територии да са част от международната инициатива Европейски Зеления пояс, част от която е Балканския зелен пояс.
Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни. Землището на село Левка също попада в Балканския зелен пояс, което определя изборът му като място за отбелязване на Деня на Зеления пояс
 
Програма:
10:00 – откриване на събитието в Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в село Левка;
10:15 – презентации за Зеления пояс и долмените – Зелени Балкани и исторически музей;
11:00 – изложба „Сакар земя на съкровища“;
11:30 – отпътуване за района на долмена и започване на работа;
16:00 – край на събитието.