Новини

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се включи в отбелязване на 30 – годишнината от инициативата Европейски Зелен Пояс

***

Сътрудници на Сдружението участваха в откриване на изложба в сакарското село Маточина и опознавателно журналистическо пътуване в района на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада, Турция и Природен Парк Странджа в България.

Събитията бяха организирани от Зелени Балкани и турските партньори в периода 18 – 24 септември, като част от международните чествания на 30 – годишнината от инициативата Европейски Зелен Пояс.

От Сдружение ,,ПП Сакар“ припомнят че района на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада бе сред целевите територии на Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз, който бе изпълнен от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO. Разположен на брега на Черно море, турския Национален Парк обхваща заливни гори, крайбрежни езера и влажни зони. В тази връзка, екипа използва възможността да демонстрира пред участниците в честването на Зеления Пояс и местните партньори, методите за наблюдение и мониторинг на китоподобните по черноморското крайбрежие. Обширните пясъчни плажове предоставят добри условия за събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни, а високите брегове на Странджа по турското крайбрежие са подходящи за наблюдение на делфини в морето, от стационарни точки на брега. За целта бе използвана специализирана техника закупена като част от трансграничния проект. 


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.orgНастоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.