Новини

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ инициира провеждане на експертна среща във връзка с повишаване числеността на вълка и възможен риск от използване на отровни примамки в района на Сакар

***

Срещата се проведе на 2-ри октомври в сградата на ДГС Свиленград.

През последните няколко години в района на Сакар се наблюдава увеличаване на случаите на жертви сред селскостопанските животни в резултат от вълчи нападения. Наши представители отчетоха напрежение сред местните стопани и повишаване на риска за нерегламентирано използване на отрови в отговор на щетите от вълци. Паралелно с това, данни на партньорите от БДЗП и Зелени Балкани, показват тревожни тенденции за намаляване на числеността на царските орли, като възможната причина за това е смъртност причинена от отравяне.

В тази връзка след наш сигнал до МОСВ, РИОСВ – Хасково проведе експертна среща с различни заинтересовани страни и експерти - Зелени Балкани, БДЗП, представителите на ДГС Свиленград, РДГ – Кърджали, БАБХ, представители на общинска администрация, Ловни сдружения, и Лесотехнически университет – София. От страна на местните животновъди участваха единични представители.За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail:
 office@natura-sakar.org