Новини

Сдружение „Природен Парк Сакар“ участва в Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

***

 На 13.02.2018 в гр. Ямбол екип на Сдружение „Природен Парк Сакар“ участва в информационна кампания по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.
 Събитието е организирано във връзка с откриването на втората покана за набиране на проектни предложения по програмата на 10.01.2018г.. Освен представителите на Сдружение „Природен Парк Сакар“, който е водещ бенефициент на проект ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 от първата покана, участваха и представители на местни и регионални администрации, културни и образователни институции, неправителствени организации и други потенциални кандидати.
 По време на събитието експертите от Съвместния секретариат на Програмата разясниха на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и дадоха практически съвети за подготовката на документите за кандидатстване по Втората покана.
  За допълнителна информация относно втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 може да намерите на сайта на програмата: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org


Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.


Източник на снимките: Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020