Новини

Съвместни дейности за популяризиране и проучването на долмените около с. Левка

***

Зелени Балкани, Исторически музей Свиленград и Сдружение ,,Природен парк Сакар“ в акция за долмена около Левка.

Партньорството на трите организации в тази насока стартира през 2017 г., когато околността на долмена бе почистена за първи път с цел да стане по лесно достъпен за посетители и любители. През тази пролет природозащитниците и историците отново обединиха усилия насочени към долмена около село Левка, община Свиленград. Този път дейностите бяха насочени към измервания и картиране на долмена.

До съвсем скоро тази историческа и културна забележителност от района, бе почти не известна за широката общественост, но след стартиралите съвместни дейности през 2017, долмена придобива все по - голяма популярност сред посетителите на Сакар. Долмените са мегалитни съоръжения, свързани с религиозни и ритуални обичай на хората от древността. В района на Сакар и Странджа са разпръснати много от тях, но само неколцина са известни и достъпни за широката общественост. През тази пролет екипа на Зелени Балкани локализира и останките на още един долмен около Левченска река, който предстои да бъде огледан по – подробно, но той е значително по малък.

Големия долмена около с. Левка е известен на някои от местните хора, но не и на туристите и посетителите на района. Дълго време долмена е останал забравен в трудно достъпна местност. В голяма степен това е така поради факта че района попада в т.нар. Желязна завеса от недалечното минало. Това са граничини територии където достъпа е ограничен и така остават неразкрити множество природни, културни и исторически забележителности. Това е и причината тези територии да са част от международната инициатива Европейски Зеления пояс, част от която е Балканския зелен пояс. 

За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Източник СНЦ " Зелени Балкани"  https://greenbalkans.org/bg/Syvmestni_deynosti_za_populyarizirane_i_prouchvaneto_na_dolmenite_okolo_s_Levka-p7114