Новини

Състоя се експертна среща за идентифициране на потенциални НАТУРА 2000 зони в Турция

***

В инициативата участват неправителствената организация ,,Природен Парк Сакар“ от България и придозащитната фондация ДАЙКО от Турция

Събитието е част от партньорски проект между двете неправителствени организации - Preparation and promotion of the process of development of European ecological network NATURA 2000 in Istranca Mountain, CB005.1.12.135, които се изпълнява по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020

Експертната среща, се състоя на 25.10.2017 г. в градчето Демиркьой в сърцето на Странджа планина в Турция. Целта бе да се идентифицират пилотни територии в района, които да отговарят на критериите за Защитени Зони по НАТУРА 2000. Българските експерти бяха представени членове на ,,Природен Парк Сакар“ и експерти от Зелени Балкани, които имат солиден опит в изграждането на НАТУРА 2000 в България, а от страна на партньорите участваха преподаватели от Тракийския университет в Одрин.
В рамките на работната среща бяха идентифицирани няколко потенциални НАТУРА 2000 Зони, сред които района около Национален Парк ,,Инеада“, прилежащите езера и морско крайбрежие, лонгозните гори, пещерата Дупница, буковите гори по билото на Странджа и други. В срещата участваха и представители на местната власт – градския управител на Демиркьой, оперативния управител в горския сектор от Демиркьой, както и други местни представители на заинтересованите страни.
Сред участниците особен интерес предизвика изграждането на НАТУРА 2000 в България, териториалното покритие на мрежата в страната и разнообразието от защитени зони които са представени в България и Европа. 

Стиляна Янева,
Координатор на проект, „Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“  CB005.1.12.135
тел: 0878 653841,
e-mail: 
office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.