Новини

Заместник областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова участва в работна среща за НАТУРА 2000 по българо – турски трансграничен проект

Откриване на срещата

 Заместник областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова участва в работна среща за НАТУРА 2000 по българо – турски трансграничен проект
 Д-р Здравкова отправи приветствия към участниците по време на трансграничната работна среща за популяризиране на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000, която се състоя на 09.02.2018 (петък) в парк Кенана, гр. Хасково. Зам. областния управител отбеляза и значимостта на зоните от НАТУРА 2000 , които се намират на територията на Област Хасково.
  Събитието се организира от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в рамките на учебно пътуване, провело се на територията на Хасковска област в периода 08-11.02.2018. Инициативата бе част от проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. Партньор по трансграничния проект е турската неправителствена организация DAYKO, които бяха поканили за участие НПО, научни институции, администрация и граждани от Р. Турция. Сред турските участниците се открояваха преподаватели от Горския Факултет на Истанбулския университет, експерти от Национален Парк Инеада, природозащитни и младежки организации, земеделски и пчеларски асоциации. Лектори по време на събитието бяха експерти от Зелени Балкани, които имат водеща роля при изграждането на НАТУРА 2000 в Страната, както и експерти от РИОСВ Хасково. Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ представи на терен пред партньорите от Турция и едни от най значимите НАТУРА 2000 зони на територията на Област Хасково –,,САКАР“ BG 0002021, ,,Маджарово“  BG0002014, ,,Родопи - Източни” BG0001032, ,,Язовир Ивайловград“ BG0002106, и ,,Река Марица“ BG0000578.
Натрупания опит и познания от страна на турските участници ще могат да се използват в процеса на присъединяване на Турция към ЕС и свързаните с това ангажименти за изграждане на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, особено в района на Странджа и близките трансгранични райони.


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.