Новини

Видеофилми изработени по проект на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ бяха включени в ,,Киномаратон“ по случай Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май

***

 Излъчване на поредица от природозащитни филми, на тема Натура 2000 и консервационно значими видове се проведе в Регионална библиотека Захарий Княжевски гр. Стара Загора на 16.05.2019 г. Събитието бе част от програмата за отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май, провеждана в рамките на проект НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ LIFE GIE/BG/000371.
 Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се включи в програмата на киномаратона с филмите ,,НАТУРА 2000 и Зеленият пояс в трансграничния регион на България и Турция“ и ,,Странджа – пограничната планина“. Двата филма са изработени в рамките на Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз, който бе изпълнен от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO. Трансграничната инициатива имаше за цел да популяризира НАТУРА 2000. Целта е местните хора, заинтересовани страни, научни организации и институции да придобият знания, опит и капацитет, които да използват в процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз и изграждането на екологичната мрежа в страната.
 В тази връзка и двата филма се вписаха изключително тематично в програмата на ,,киномаратона“ и провокираха вниманието на гостите на събитието.


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.