Новини

Заместник областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова ще открие работна среща по Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“

1


На 09.02.2018г Заместник областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова ще открие работна среща по Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. Като част от съвместната инициатива, екипа ще проведе работна среща с експерти, НПО и представители на компетентни държавни институции от Българската страна, на 09.02.2018 (петък) в гр. Хасково.
Официалното откриване на събитието ще се състои на 09.02.2018 (петък) от 09:00 часа в Конферентната зала на хотел Дружба, парк Кенана, гр. Хасково. 
 
Сдружение ,,Природен Парк Сакар“, с. Левка, общ. Свиленград, като водещ бенефициент по проекта, изпълняван в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO организира учебно пътуване за представители на НПО, администрация и граждани от Р. Турция. Целта на учебното пътуване е да се представи пред турските партньори процеса и етапите през които България премина при изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Лектори по време на тези дейности ще бъдат експерти от Зелени Балкани, които имат водеща роля при изграждането на НАТУРА 2000 в Страната. Натрупания опит и познания ще могат да се използват от участниците в процеса на присъединяване на Турция към ЕС и свързаните с това ангажименти за изграждане на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 особено в района на Странджа и близките трансгранични райони.
 
Учебното пътуването ще се осъществи на територията на Област Хасково в периода 08 -11.02.2018, като участниците ще посетят и различни части от НАТУРА 2000. На територията на Област Хасково се намират едни от най – емблематичните зони от европейската екологична мрежа.
В началото на пътуването на 08.02. групата ще се запознае с дейността на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка в Сакар, който е изграден от Зелени Балкани в рамките на проект по Програма LIFE на ЕС. В този район Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ изпълнява дейности за устойчиво управление на земеделски земи в НАТУРА 2000. Също така участниците ще посетят и други защитени зони като Маджарово, Язовир Ивайловград, река Марица и др. На по късен етап е предвидено посещение и на Природен Парк ,,Странджа“
 
 
За допълнителна информация:
тел. 0887 210 094 ; e-mail: office@natura-sakar.org


Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.