Добре дошли

в сайта на Сдружение Природен парк Сакар

Сдружение ,,Природен парк Сакар“ е местна неправителствена организация, базирана в с. Левка, община Свиленград. Района е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Нашата мисия е обявяването на Природен Парк Сакар съгласно Закона за Защитените територии, тъй като района е от национално и европейско значение за опазване на природните местообитания, застрашени животински и растителни видове, както и културни и исторически обекти.