ФИЛМИ

ТУК МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ФИЛМИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ "ПРИРОДЕН ПАРК САКАР"


 ФИЛМ "IN SITU"
ФИЛМ "НАТУРА 2000 И ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ"

 


ФИЛМ "СТРАНДЖА - ПОГРАНИЧНА ПЛАНИНА"