Новини

Международна конференция за опазване на природата в граничните региони се проведе в Хасково

***


Балканската регионална конференция, посветена на Европейския Зелен Пояс (BESTbelt Balkan Regional Conference), бе проведена от 14 – 16 май в Хасково и региона. Събитието бе организирано от EuroNatur - Германия, в партньорство със Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообразие и е част от мащабен международен проект – BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
 
В международната конференция участваха над 30 участника от 9 държави от Балканския полуостров, представители на природозащитни НПО и държавни институции, сред които община Хасково и община Тополовград.
 
На терен домакините на събитието представиха четири различни природозащитни проекта, изпълнявани в района на Сакар в околностите на селата Орешник, Щит и Левка - част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. В духа на местните традиции от община Тополовград организираха гостоприемно посрещане на участниците пред административната сграда в центъра на града. Специално внимание бе отделено на природозащитния център на Зелени Балкани в свиленградското село Левка, където природозащитната организация възстанови гнезденето на един изчезнал вид птица – белошипата ветрушка, точно преди 10 години!

В допълнение на програмата на конференцията от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани представиха пред международната аудитория методите за освобождаване в природата на редки видове птици, преминали успешно лечение и рехабилитация. Доскорошните пациенти на Центъра, обикновен мишелов и домашна кукумявка, полетяха на свобода в околностите на Парк Хотел Европа в Хасково, който бе домакин на събитието.
 
Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че са необходими повече съвместни усилия за опазването на природата в граничните райони, където в почти всички балкански страни са концентрирани запазено биологично разнообразие, неповторими пейзажи, съхранени бит, култура и традиции.
 
Допълнителна информация - https://biodiversity.bg/bg/Evropeyski-Zelen-poyas.c242
В не далечното минало в продължение на 40 години “Желязната завеса” разделя Изтока и Запада в Европа. Строго охраняваната гранична зона е дала шанс на природата да се развива със слабо или почти без човешко присъствие, в резултат на което се формира уникална екологична мрежа, с дължина над 12500 км – от Баренцово море и руско-норвежката граница, по протежението на брега на Балтийско море, Централна Европа и Балканите до Черно море. Така някогашното разделение на Европа допринася за съхраняването и развитието на ценни природни местообитания, попадащи на територията на 24 различни държави. Още през 70-те години на 20 век европейски учени забелязват, че граничната зона служи като подслон за много застрашени видове и подпомага запазването на непокътната и процъфтяваща природа.
 
С отварянето на границите хиляди километри недостъпни зони, дали ценно убежище на много застрашени животински и растителни видове, се превръщат в „линия на живота”, свързваща ценни природни местообитания и откриваща възможности за развитие на местните общности. Като признание за уникалността на тези територии и техния символ за свързаност и обединение Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и германски неправителствени организации поставят началото на инициатива Европейски Зелен пояс като най-големият природозащитен проект в света.
 
В граничните територии на България със съседните държави Гърция, РСМ, Сърбия и Турция са запазени емблематични образци за природни територии, попадащи в обхвата на Зеления пояс. Неслучайно е избрано и мястото на провеждането на Конференцията да бъде на територията на област Хасково. Тук попадат едни от най-представителните райони, характерни за Зеления пояс. В района на Източните Родопи, Сакар, поречията на Марица и Тунджа са съхранени неповторими природа, бит и култура, които са останали малко известни поради ограниченията, произтичащи от ,,Желязната завеса“. В потвърждение на това е и наличието на едни от най-големите територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, които попадат именно в тези райони.


Източник:
Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора"