Новини


 
***
16.03.2022 г.

ОБЯВА

Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар", на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, проведено на 16.03.2022г, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар", което ще се проведе на

29.04. (петък) 2022 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул."Юрий Гагарин" 40 


повече
***
19.10.2021 г.

Проектът на "Природен Парк Сакар" част от поредицата от кратки видео клипове на инициатива на Лидл България

Лидл България представя новата си видео поредица, с която разказва за реализирани проекти от най-голямата си социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. 


повече
***
06.05.2021 г.

О Б Я В А

Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар“, което ще се проведе на

10-ти юни (четвъртък) 2021 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул.”Юрий Гагарин” 40 
 


повече
***
25.09.2020 г.

Сдружение "Природен Парк Сакар" проведе обучение с ученици от град Свиленград

На 24.09.2020 екипът на Сдружение „Природен Парк Сакар“, съвместно с Историческия музей в Свиленград, проведе обучение за разпознаване на Белошипата ветрушка с учениците от клубовете ,,Млад природоизследовател“ и ,,Зелени патрули“ при СУ „Д-р Петър Берон“, както и с учител и ученици от НУ ,,Христо Попмарков“.


повече
***
20.07.2020 г.

Малка белошипа ветрушка бе спасена, след като преждевременно е напуснала гнездилката си

По време на теренните дейности по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“, екипът на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се натъкна на безпомощна млада белошипа ветрушка под една от гнездилките, поставени при изпълнението на дейностите по проекта. Младата птица, все още в пухово оперение, е подранила с първия полет и без нашата намеса, не би имала голям шанс да оцелее.


повече
***
29.06.2020 г.

Млади изследователи от Тракийския университет Стара Загора участват в проучване за къщички за гнездене на белошипи ветрушки в Сакар

Студенти по Ветеринарна медицина, екология и зооинжинерство от Тракийския университет се включиха в дейностите на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.


повече
***
03.06.2020 г.

Български проект финалист в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards)

Асоциация на парковете, Балкани , WWF България, МЗХГ и ИАГ са финалисти в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards), с които за пети път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“.


повече
***
26.05.2020 г.

О Б Я В А

Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, проведено на 22.05.2020г.., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар“, което ще се проведе на

29-ти юни (понеделник) 2020 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул.”Юрий Гагарин” 40 
 


повече
***
18.04.2020 г.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ постави къщички за гнездене на белошипи ветрушки в село Левка

Сдружение „Природен Парк Сакар“ се ангажира с изработването и поставянето на 40 изкуствени гнездилки за белошипи ветрушки по новаторска за страната методика, адаптирана от Зелени Балкани. 


повече