Новини


 
***
29.06.2020 г.

Млади изследователи от Тракийския университет Стара Загора участват в проучване за къщички за гнездене на белошипи ветрушки в Сакар

Студенти по Ветеринарна медицина, екология и зооинжинерство от Тракийския университет се включиха в дейностите на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ по проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка“. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.


повече
***
03.06.2020 г.

Български проект финалист в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards)

Асоциация на парковете, Балкани , WWF България, МЗХГ и ИАГ са финалисти в конкурса за наградите на Натура 2000 (Natura 2000 Awards), с които за пети път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването по „Натура 2000“.


повече
***
26.05.2020 г.

О Б Я В А

Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, проведено на 22.05.2020г.., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар“, което ще се проведе на

29-ти юни (понеделник) 2020 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул.”Юрий Гагарин” 40 
 


повече
***
18.04.2020 г.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ постави къщички за гнездене на белошипи ветрушки в село Левка

Сдружение „Природен Парк Сакар“ се ангажира с изработването и поставянето на 40 изкуствени гнездилки за белошипи ветрушки по новаторска за страната методика, адаптирана от Зелени Балкани. 


повече
***
05.12.2019 г.

Проект на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ е сред одобрените за финансиране в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение „Природен Парк Сакар“ е сред 4-те финалисти в тематична област „Околна среда“ на най-голямата социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. В рамките на третото издание на инициативата на Лидл България финансиране ще получат общо 22 проекта на граждански организации в 25 населени места.


повече
***
30.09.2019 г.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се включи в отбелязване на 30 – годишнината от инициативата Европейски Зелен Пояс

Сътрудници на Сдружението участваха в откриване на изложба в сакарското село Маточина и опознавателно журналистическо пътуване в района на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада, Турция и Природен Парк Странджа в България.


повече
***
27.05.2019 г.

Трансгранично отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май бе организирано от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“

 Със серия от събитие Сдружението се включи в международното честване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май. Дейностите се изпълняват като продължение на проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз, който бе изпълнен от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO.


повече