Новини


 
***
18.04.2020 г.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ постави къщички за гнездене на белошипи ветрушки в село Левка

Сдружение „Природен Парк Сакар“ се ангажира с изработването и поставянето на 40 изкуствени гнездилки за белошипи ветрушки по новаторска за страната методика, адаптирана от Зелени Балкани. 


повече
***
05.12.2019 г.

Проект на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ е сред одобрените за финансиране в третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение „Природен Парк Сакар“ е сред 4-те финалисти в тематична област „Околна среда“ на най-голямата социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. В рамките на третото издание на инициативата на Лидл България финансиране ще получат общо 22 проекта на граждански организации в 25 населени места.


повече
***
30.09.2019 г.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ се включи в отбелязване на 30 – годишнината от инициативата Европейски Зелен Пояс

Сътрудници на Сдружението участваха в откриване на изложба в сакарското село Маточина и опознавателно журналистическо пътуване в района на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада, Турция и Природен Парк Странджа в България.


повече
***
27.05.2019 г.

Трансгранично отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май бе организирано от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“

 Със серия от събитие Сдружението се включи в международното честване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май. Дейностите се изпълняват като продължение на проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз, който бе изпълнен от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO.


повече
***
16.05.2019 г.

Видеофилми изработени по проект на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ бяха включени в ,,Киномаратон“ по случай Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май

 Излъчване на поредица от природозащитни филми, на тема Натура 2000 и консервационно значими видове се проведе в Регионална библиотека Захарий Княжевски гр. Стара Загора на 16.05.2019 г. Събитието бе част от програмата за отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май, провеждана в рамките на проект НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ - НОВИ ХОРИЗОНТИ LIFE GIE/BG/000371.


повече