Новини


 
***
02.05.2017 г.

Награди НАТУРА 2000 - Европейската Комисия обяви конкурса за 2018 за Наградите на НАТУРА 2000

Конкурсът за НАТУРА 2000 се организира от Европейската Комисия и цели да отличи успешни проекти и инициативи които се осъществяват в зони от общо европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 


повече