Новини

Престижната френско – германска телевизия ARTE с документален филм за Сакар и Зеления Пояс в България

***

Специално място в документалната поредица е отделено на българската природозащитна организация Зелени Балкани и работата ѝ за опазването на редките видове птици в района на Сакар планина, като част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс.
 
ARTE – Европейския културен канал, стартира излъчването на поредицата - ,,Зеленият пояс на Европа“. В три епизода международния медиен концерн представя цялото протежение на Зеления Пояс от Норвегия, през централна Европа до Балканите и бреговете на Черно море.
 
В третата серия от поредицата една значителна част е посветена на граничните територии на България и Турция в Сакар планина и Природен парк "Странджа". Представена е и работата на Зелени Балкани за царския орел в България, за чието опазване природозащитниците изпълняват дейности част от проекта BESTbelt с подкрепата на Европейския съюз и германската фондация EuroNatur. Балканската част от Европейския Зелен Пояс е емблематична за Инициативата, като тук са съсредоточени местата с най-запазена природа и богато разнообразие на птици. В тази връзка  природозащитниците от Зелени Балкани работят активно за нейното популяризиране в партньорство с различни български и международни партньори, като в Сакар например, където се извършват и дейностите на Зелени Балкани по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.
 
Документалната поредица може да бъде проследена на интернет страницата на ARTE на френски и немски език.


Източник:
Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора" проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017