Проекти

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка"

***

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение „Природен Парк Сакар“ е сред 4-те финалисти в тематична област „Околна среда“ на най-голямата социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. В рамките на третото издание на инициативата на Лидл България финансиране ще получат общо 22 проекта на граждански организации в 25 населени места.

Проектът на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ цели да подпомогне процеса за повишаване числеността на редките соколчета и разпространението им в нови територии в района на защитена зона ,,Сакар“ - BG0002021 част от екологичната мрежа Натура 2000. В проекта са предвидени директни природозащитни дейности, като поставяне на изкуствени гнездилки за редките соколчета и наблюдения на защитените птици в района на с. Левка. Планирани са и информационни дейности, насочени към местни хора, преподаватели, ученици, и родители.

Преди няколко години, гнезденето на тази рядка птица бе възстановено в с. Левка. За нея се считаше, че от години не се размножава у нас, но видът се завърна в страната ни през 2014, чрез проект на Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС. ,,Природен парк Сакар“ партнираше активно в процеса и допринесе за изпълнението серия от успешни дейности.