Новини

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ и DAYKO, проведоха серия от информационни срещи за НАТУРА 2000 в турската част на Странджа планина

***

  В края на месец януари Сдружение ,,Природен Парк Сакар“, с. Левка, общ. Свиленград и турската неправителствена организация DAYKO от Демиркьой осъществиха информационни срещи за популяризиране на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Събитията се проведоха в края на месец януари в района на Странджа планина в Турция в посетителския център на Национален Парк- Лонгозни гори Инеада, село Beğendik и градския съвет в гр. Кирклърели. В срещите участваха представители на националния парк Инеада, горски служители, неправителствени организации, местни хора, фермери и други заинтересовани страни. Пред участниците бе представена информация за три от потенциалните НАТУРА 2000 зони в района -  Гори и влажни зони- Инеада, пещера Дупница и влажни зони- Инеада. Тези потенциални зони от мрежата НАТУРА 2000 в Турция са идентифицирани от външни експерти от Зелени Балкани и Тракийския Университет в Одрин по време на полево проучване и идентифициране на потенцални НАТУРА 2000 зони в периода 25 - 26.10.2017. Изграждането и принципите на НАТУРА 2000 предизвикаха сериозен интерес сред местните хора.
  Информационните срещи са част от Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. Трансграничната инициатива се изпълнява в партньорство между двете неправителствени организации и има за цел да популяризира НАТУРА 2000. Целта е местните хора, заинтересовани страни, научни организации и институции да придобият знания, опит и капацитет, които да използват в процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз и изграждането на екологичната мрежа в страната. Както е известно наличието на функционираща екологична мрежа НАТУРА 2000 е задължение на всяка страна членка на ЕС.

Стиляна Янева,
Координатор на проект, „Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“  CB005.1.12.135
тел: 0878 653841,
e-mail: office@natura-sakar.org


Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.