Новини

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ постави къщички за гнездене на белошипи ветрушки в село Левка

***


Сдружение „Природен Парк Сакар“ се ангажира с изработването и поставянето на 40 изкуствени гнездилки за белошипи ветрушки по новаторска за страната методика, адаптирана от Зелени Балкани.
 
Моделът е заимстван от испанската организация DEMA, част от специализиран проект по Програма LIFE на ЕС - LIFE-ZEPAURBAN, който е насочен към подобряване на гнездовите условия за белошипите ветрушки в някои селищата в Испания.  Проучванията показват, че редките соколчета се приспособяват изключително успешно към изкуствените гнездилки и това е основен начин за опазване на вида, както и за повишаване на неговата численост.
 
Къщичките не са от обичаен дървен материал, а са направени от съвременни строителни материали с много добри изолационни свойства. Това ще осигурява допълнителен комфорт за белошипите ветрушки, като ги предпазва от дъжда и високите температури през лятото в Сакар.
 
Новите домове за пернатите обитатели са монтирани като част от проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" към Сдружение „Природен Парк Сакар“. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.
 
Проектът цели да се подпомогне процеса за повишаване числеността на животинките и разпространението им в нови територии в района на защитена зона ,,Сакар“ - BG0002021 част от екологичната мрежа Натура 2000.

За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org