Новини

Сдружение "Природен Парк Сакар" проведе обучение с ученици от град Свиленград

***

 
На 24.09.2020 екипът на Сдружение „Природен Парк Сакар“, съвместно с Историческия музей в Свиленград, проведе обучение за разпознаване на Белошипата ветрушка с учениците от клубовете ,,Млад природоизследовател“ и ,,Зелени патрули“ при СУ „Д-р Петър Берон“, както и с учител и ученици от НУ ,,Христо Попмарков“ в двора на музея. Екипът на сдружението запозна младите хора с произхода на Белошипата ветрушка, с нейните местообитания, находящите изкуствени гнездилки и с района на Сакар.

Благодарение на триизмерни макети на Белошипи ветрушки, учениците имаха възможността да научат как да разпознават вида в природата. В резултат на това занапред ще имат умението сами да предоставят данни за разселване на вида извън известната колония в село Левка.

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ инициира проект „Ти и Lidl за по-добър живот на Белошипата ветрушка“, за да се грижи за опазването на вида. Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org