Proje

“Preparation and Promotion of Development Processes of the European Natura 2000 Network in Strandzha Mountain CB005.1.12.135

Proje, biyo-ceşitliliğin korunmasına ve biyolojik çeşitliliği zengin olan önemli bölgelerin tanımlanması, korunması, yönetimi, izlenmesine dair Avrupa Birliği’nde geliştirilmiş olan araştırma, transfer ve adaptasyon çalışmalarının uygulanmasını planlar –  bu ifade, NATURA 2000  ağının kuruluşunda ve yönetiminde yer alan Türk kurumlarının, vatandaşlarının ve Sivil toplum kuruşlarının uzmanlıklarının geliştirilmesi ve karşılıklı deneyimlerin değişimi için yapılacak bütün faaliyetler için geçerlidir.
Sınır ötesi bölgelerin en güçlü yanlarının, sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine hizmet edecek olan bu faaliyetler, özellikle biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına odaklanmakta ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekmektedir.
Proje faaliyetleri, hem Türkiye hem de Bulgaristan sınırların içerisinde yer alan ve geniş bir alana yayılmış olan Istranca bölgesinde uygulanacaktır.
Projenin hedef aldığı bölgeye ek olarak, faaliyetler sınır ötesinde gerçekleştirilerecektir. Ortak eğitimler, atölyeler ve çalışma ziyaretleri, iki ülke arasındaki değişimi güçlendirecektir. Bu ortak öğrenme süreci iki ülkenin uzmanları  ve yerel paydaşları arasında güçlü bir bağ oluşturacaktır.
Proje, Society “Nature Park Sakar” (projenin Bulgaristan’daki koordinatör yararlanıcısı) ve DAYKO         (projenin Türkiye’deki ortağı) arasında yürütülmektedir.