Haber

"Sakar Doğa Parkı" derneği ve DAYKO, Strandja Dağı'nın Türk kesiminde NATURA 2000 için bir dizi bilgi toplantısı düzenlediler.

***

Ocak ayı sonunda "Sakar Doğa Parkı"nda Demirköy'den Svilengrad, Levka köyü ve Türk STK DAYKO, Avrupa ekolojik ağı NATURA 2000'i tanıtmak için bilgi toplantıları düzenlediler. Olaylar, Ocak ayı sonunda Türkiye’de Strandja Dağı'nda Milli Park ziyaretçi merkezi - Longozin Ormanları Iğneada, Beğendik Köyü ve Kırklareli belediye meclisinde düzenlendiler. Toplantıya İğneada Milli Parkı temsilcileri, orman çalışanları, sivil toplum örgütleri, yerel halk, çiftçiler ve diğer paydaşlar katıldı. Katılımcılara bölgedeki potansiyel NATURA 2000 alanlarından üçü - Orman ve Sulak Alanlar - Iğneada, Dupnitsa Mağarası ve Sulak Alanlar - Iğneada hakkında bilgi verildi. Türkiye'deki bu potansiyel NATURA 2000 siteleri, 25-26.10.2017 döneminde, olası bir NATURA 2000 bölgelerinin taranması ve tanımlanması sırasında, Yeşil Balkanlar ve Edirne Trakya Üniversitesi'nden dış uzmanlar tarafından tespit edildi. NATURA 2000'in yapısı ve ilkeleri, yerel halk arasında ciddi ilgiye neden olmuştur.
Bilgilendirme amaçlı toplantılar, Avrupa Birliği İNTERREG-IPP Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında "Strandja Dağı'nda NATURA 2000 Avrupa ekolojik ağının geliştirilmesi sürecinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması" CB005.1.12.135 projesinin bir parçasıdır. 2014- 2020. Sınır ötesi girişim, iki sivil toplum kuruluşu arasında ortaklıkla uygulanmakta ve NATURA 2000'i teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, yerel halk, paydaşlar, bilimsel kuruluşlar ve kurumları, bilgi, deneyim ve kapasite edinmeleri ve bunların Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ve ülkedeki ekolojik ağın oluşturulması sürecinde kullanmaktır. Bilindiği gibi, NATURA 2000 gibi fonksiyonel bir ekolojik ağın varlığı, her AB üyesi ülkenin bir yükümlülüğüdür.

Daha fazla bilgi için:
Stiliana Yaneva
Proje Koordinatörü
Istranca Dağlarında Avrupa Ekolojik Ağı Natura 2000 in Gelişim Süreci Hazırlık ve Tanıtımı, CB005.1.12.135
mobile: 0878 653841,
e-mail: office@natura-sakar.org

İşbu yayın Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CCI No: 2014TC16I5CB005) aracılığıyla desteklenmiştir. Bu yayın Sakar Tabiat Parkı Derneği'nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin veya Programın Yönetim Otoritesinin konumunu yansıtmaz.