HAKKIMIZDA:

Faaliyetler


- Sakar Dağı’nın biyolojik çeşitliliğinin araştırılması, korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması
- Sakar Dağı bölgesinde yer alan doğal güzelliklerin, tarihi bölgelerin ve arkeolojik alanların korunması
- Yerel halk ve hedef gruplar için çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilgilendirici ve eğitici kampanyaların yürütülmesi