HAKKIMIZDA:

Biz kimiz


Society "Sakar Nature Park ", Natura 2000 (SPA) özel koruma alanları ile sarılmış Svilengrad Belediyesine bağlı Levka köyünde faaliyet gösteren yerel bir sivil toplum kuruluşudur. Kurucuları arasında yerel çiftçiler, çevreciler ve doğa severler bulunmaktadır.  Organizasyon 20.12.2013 tarihinde, Haskovo  Bölgesel Mahkemesinin, 38, 2013 referans numaralı dosyası ile kurulmuştur ve  NLNPJE ye göre kamu yararına kurulmuş dernek olarak statülendirilmiştir.

Misyon


Bulgaristan Sit Alanları Kanununa göre Sakar Dağı doğal park olarak kabul edildiğinden, bölge hem ulusal hem de Avrupa açısından önem arz etmektedir. Misyonumuz bölgedeki doğal habitatın, nesli tükenmekte olan hayvanların ve bitki türlerinin aynı zamanda kültürel ve tarihsel mirasın korunmasıdır.

Faaliyetler


- Sakar Dağı’nın biyolojik çeşitliliğinin araştırılması, korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması
- Sakar Dağı bölgesinde yer alan doğal güzelliklerin, tarihi bölgelerin ve arkeolojik alanların korunması
- Yerel halk ve hedef gruplar için çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilgilendirici ve eğitici kampanyaların yürütülmesi